Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2021, 3:e kvartalet

Producentprisindex för lantbruk 2011, 07

2011
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer