Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2021, 2:a kvartalet

Publicerad: 16.5.2011

Producentpriserna för lantbruket steg med 23,7 procent under det första kvartalet

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för lantbruket med 23,7 procent under det första kvartalet år 2011 jämfört med året innan. På två år steg producentpriserna för lantbruket med i genomsnitt 13,5 procent.

Producentprisindexet 2005=100 åren 1/2005–3/2011

Producentprisindexet 2005=100 åren 1/2005–3/2011

På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare spannmål. Under första kvartalet var priserna på spannmål drygt 90 procent högre än året innan. Priset på havre steg mest, med nästan 120 procent. På stegringen av priserna inverkade också att potatis gick upp med 70 procent och animaliska produkter med något under 20 procent. Bland animaliska produkter steg i synnerhet priset på pälsvaror och mjölk.

Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 20,9 procent på årsniva. Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med drygt 40 procent och prisindexet för animalieproduktionen med något under 15 procent.

Kvartals- och årsförändringar av producentprisindexet för lantbruk under det första kvartalet år 2011

Index (2005=100) Indextal I/2011 1) Förändrings-%
IV/2010-I/2011
1)
Förändrings-%
I/2010-I/2011
1)
Totalindex 132,7 4,4 23,7
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 126,3 0,8 20,9
Vegetabilieproduktion 146,9 7,1 43,4
Animalieproduktion 125,2 2,7 14,1
1) 2011 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Producentpriserna inom lantbruket steg i fjol

Enligt de slutliga prisuppgifterna steg producentprisindexet för lantbruk steg med 6,1 procent år 2010 jämfört med året innan. Efterlikviderna för mjölk gjorde att det slutliga producentprisindexet för landbruk steg med ungefår 2 procentenheter.

På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare spannmål och pälsvaror. Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 5 procent och prisindexet för animalieproduktionen steg med något under 7 procent jämfört med år 2009.


Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kärki (09) 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (244,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.05.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2011/01/mthi_2011_01_2011-05-16_tie_001_sv.html