Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2022, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, I/2011 1)

Index Indextal Kvartalsförändring % Årförändring %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 186,5 9,3 90,8
020000 INDUSTRIPRODUKTER 107,7 12,6 32,0
030000 FODERVÄXTER 168,5 2,7 15,3
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 131,9 1,9 20,1
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 136,1 22,0 69,6
060000 FRUKT 120,5 0,6 -1,4
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 146,9 7,1 43,4
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 160,4 11,1 68,3
110000 DJUR 115,1 2,8 6,4
111000 Nötkreatur 121,1 3,8 4,3
112000 Svin 113,2 1,7 8,5
115000 Fjäderfä 110,1 3,5 5,5
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 130,5 2,7 18,0
121000 Mjölk 111,2 -8,4 8,5
122000 Ägg 148,5 2,6 1,8
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 125,2 2,7 14,1
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 113,6 -3,8 7,4
140000 PPI (100000 + 130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 132,7 4,4 23,7
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 126,3 0,8 20,9
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 133,0 4,9 24,9
1)

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kärki (09) 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 16.05.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2011, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, I/2011 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2011/01/mthi_2011_01_2011-05-16_tau_001_sv.html