Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 16.11.2009

Producentpriserna inom lantbruket sjönk med över 10 procent i år

Producentpriserna inom lantbruket uppskattas sjönk i år med i genomsnitt 10,3 procent jämfört med år 2008. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Stegringen av producentpriserna beror på att animalieproduktionen blev mer 6,1 procent billigare. Mjölkpriset sjönk med mer än 9,6 procent, då tilläggpriserna för mjölk har beaktats. Mjölkens andel av hela indexets vikt är en tredjedel. Prisen inom vegetabilieproduktionen sjönk med 17,2 procent. Av de vegetabiliska produkterna priset sjönk med på spannmål mest, nästan 40 procent. Producentpriserna inom lantbruket, exkl. pälsdjursuppfödning, torde sjönk med 10,5 procent.

Producentprisindexet för lantbruk och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter och lantbruksproduktionsinsatser ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2005, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året i november. De slutliga prisindexen för år 2009 publiceras i maj 2010.

Producentprisindex för lantbruk (2005=100), indexprognos 2009

Kod Titel Indextal 2009, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå, % 2008-2009 1)
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 103,5 -39,6
011000 Vete och spelt 113,1 -37,2
012000 Råg 117,6 -34,5
013000 Korn 99,9 -42,5
014000 Havre och andra spannmålsblandningar 98,1 -37,8
020000 INDUSTRIPRODUKTER 85,0 -13,9
021000 Oljefrön och oljehaltiga frukter (inkl. utsäde) 138,5 -25,6
024000 Sockerbetor 63,1 0,4
0300000 FODERVÄXTER 148,2 10,2
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 112,6 -2,6
041000 Färska grönsaker 117,2 -4,0
042000 Plantor och blommor 103,6 0,8
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 112,7 -8,5
060000 FRUKT 129,0 -1,8
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 109,7 -17,2
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 106,0 -27,0
110000 DJUR 112,9 -0,6
111000 Nötkreatur 120,1 2,4
112000 Svin 110,2 -1,5
114000 Får och getter 111,4 7,9
115000 Fjäderfä 107,9 -3,9
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 105,1 -8,9
121000 Mjölk 111,8 -9,6
122000 Ägg 145,8 -5,1
129000 Övriga animaliska produkter 77,9 -7,1
130000 130000 ELÄINTUOTOS YHTEENSÄ ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000 107,8 -6,1
140000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000 + 130000) , inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 108,5 -10,3
141000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 107,4 -11,7
14000x PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 111,7 -10,5
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 112,9 -5,9
1) De slutliga prisindexen för år 2009 publiceras i maj 2010

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2009/mthi_2009_2009-11-16_tie_001_sv.html