Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2021, 2:a kvartalet

Publicerad: 16.11.2009

Producentprisindexet för lantbruk sjönk med 15,6 procent under det tredje kvartalet

Producentprisindexet för lantbruk sjönk med 15,6 procent under det tredje kvartalet år 2009 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 15,9 procent.

Prisindexet för vegetabilieproduktionen sjönk med 21,2 procent på årsnivå. Prisindexet för animalieproduktionen sjönk med 12,3 procent. På stegringen av totalindexet inverkade särskilt billigare spannmål och mjölk. Under det tredje kvartalet var priset på spannmål 43,5 procent lägre än året innan. Mjölkpriset sjönk med 19,6 procent.

Kvartals- och årsförändringar av producentprisindexet för lantbruk under det tredje kvartalet år 2009

Index (2005=100) Indextal III/2009 1) Förändrings-% II/2009-III/2009 1) Förändrings-% III/2008-III/2009 1)
Totalindex 105,2 -3,5 -15,6
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 108,7 -2,6 -15,9
Vegetabilieproduktion 105,3 -8,4 -21,2
Animalieproduktion 105,2 -0,7 -12,3
1) 2009 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå.

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2009/03/mthi_2009_03_2009-11-16_tie_001_sv.html