Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2021, 2:a kvartalet

Publicerad: 15.8.2006

Producentprisen inom lantbruket steg under det andra kvartalet

Producentprisindexet för lantbruk steg med 1,6 procent från det andra kvartalet år 2005 till motsvarande tidpunkt år 2006. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 1,3 procent.

Prisindexet för vegetabilieproduktionen steg med 0,6 procent på årsnivå. Prisindexet för animalieproduktionen steg med 2,2 procent, men sjönk med 2,6 procent exkl. pälsskinn. På nedgången av totalindexet inverkade särskilt billigare havre, grönsaker och trädgårdsprodukter. Priset på matpotatis var drygt fyrtio procent lägre under det andra kvartalet jämfört med året innan. Indexnedgången dämpades av att priset på nötkött gick upp med 2,6 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2000=100 och dess kvartals- och årsförändringar

Index II/2006 Förändrings- %
I/2006-II/2006
Förändrings- %
II/2005-II/2006
Totalindex 97,8 -1,1 1,6
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 94,8 -1,3 -1,3
Vegetabilieproduktion 101,0 1,8 0,6
Animalieproduktion 96,3 -2,6 2,2
* 2006 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efter- och tillskottslikvidpriserna för mjölk och kött finns att tillgå. Uppgifterna för år 2005 är slutliga.

Tidtabellen för publiceringen av prisindexen för lantbruket ändrades i början av året. Indexet för år 2006 publiceras bara på kvartalsnivå.

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, Jenni Taskinen (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 15.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 2:a kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2006/02/mthi_2006_02_2006-08-15_tie_001_sv.html