Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2021, 2:a kvartalet

Publicerad: 16.5.2006

Producentprisen inom lantbruket sjönk under det första kvartalet

Producentprisindexet för lantbruk sjönk med 0,6 procent från det första kvartalet år 2005 till motsvarande tidpunkt år 2006. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 4,0 procent.

Prisindexet för vegetabilieproduktionen sjönk med nästan sju procent på årsnivå. Prisindexet för animalieproduktionen steg med 2,7 procent, men sjönk med 2,2 procent exkl. pälsskinn. På nedgången av totalindexet inverkade särskilt billigare potatis, grönsaker och trädgårdsprodukter. Priset på matpotatis var drygt trettio procent lägre och äggprisen drygt tio procent lägre under det första kvartalet jämfört med året innan. Priset på pälsskinn steg med 30,5 procent. Indexnedgången dämpades av att priset på nötkött gick upp med 5,0 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2000=100 och dess kvartals- och årsförändringar

Index I/2006 Förändrings- %
IV/2005-I/2006
Förändrings- %
I/2005-I/2006
Totalindex 98,9 -1,2 -0,6
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 96,0 -4,4 -4,0
Vegetabilieproduktion 99,3 3,4 -6,7
Animalieproduktion 98,8 -3,3 2,7
* 2006 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efter- och tillskottslikvidpriserna för mjölk och kött finns att tillgå. Uppgifterna för år 2005 är slutliga.

Producentpriserna inom lantbruket sjönk i fjol med 2,6 procent

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna inom lantbruket i fjol med i genomsnitt 2,6 procent jämfört med år 2004, när efterlikvider och tillskottslikvider för mjölk och kött beaktats i priserna. Nedgången i producentpriser beror huvudsakligen på att vegetabilieproduktionen blev 7,5 procent billigare. Priserna på animalieproduktionen låg nästan på samma nivå som år 2004. Priserna på spannmålsväxter sjönk med 5,9 procent, priserna på grönsaker och trädgårdsprodukter med 5,6 procent. Priset på slaktkött steg med 5,1 procent, men priserna på olika typer av kött utvecklades i olika riktningar. Mest steg priset på nöt- och svinkött. Priset på fjäderfäkött sjönk med drygt tre procent. Mjölkpriset sjönk med 1,7 procent och äggprisen med nästan tjugo procent. Mejerierna betalade mindre för mjölken år 2005 än år 2004, men efterlikviderna för mjölk gjorde att prissänkningen blev mindre. Slakterierna betalade lägre tilläggspris än året innan.

Producentprisindex för lantbruk (2000=100), 2004-2005 årsförändring %

Tidtabellen för publiceringen av prisindexen för lantbruket ändrades i början av året. Indexet för år 2006 publiceras bara på kvartalsnivå.

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, Jenni Taskinen (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 16.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2006/01/mthi_2006_01_2006-05-16_tie_001_sv.html