Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken över inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten beskriver penningflödena (gängse värden) inom utrikessjöfarten. Statistiken omfattar uppgifter om finländska och tidsbefraktade utländska fartygs inkomster av utrikessjöfarten och utgifter för utrikessjöfarten, som betalats till utlandet.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten [e-publikation].
ISSN=1799-3326. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mltm/meta_sv.html