Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Bruttofraktinkomster

Inom utrikessjöfart de inkomster som ett företag får vid passagerar- och godstransport i form av försäljningsinkomster från restauranger och affärer, övriga inkomster (bl.a. inkomster från purserbyrå) samt inkomster från tidsbefraktade fartyg i utlandet. Inkomsterna (exkl. inkomster från tidsbefraktning) kan erhållas antingen från en inhemsk eller utländsk kontrahent. Inkomsterna omfattar både de finländska fartygens och de utländska tidsbefraktade fartygens inkomster.

Finländskt fartyg

Ett fartyg som är registrerat i Finland och som har en längd på minst 15 meter.

Inkomst från tidsbefraktning

De inkomster som erhålls när ett fartyg ställs till en befraktares förfogande för en viss tid. Inom utrikes sjöfart avses de inkomster som ett finländskt företag erhåller för tidsbefraktning av sitt fartyg, dvs. uthyrning för en viss tid till utlandet.

Inkomster inom utrikessjöfarten

De inkomster som ett företag får vid passagerar- och godstransport inom utrikessjöfarten, bl.a. försäljningsinkomster från restauranger och affärer, övriga inkomster (bl.a. inkomster från purserkontor) samt tidsbefraktningsinkomster från utlandet. Inkomster (exkl. tidsbefraktningsinkomster) kan erhållas antingen från den inhemska eller utländska kontrahenten. Inkomsterna omfattar både de finländska fartygens och de utländska tidsbefraktade fartygens inkomster.

Tidsbefraktat utländskt fartyg

Ett fartyg i ett utländskt register, som ett finländskt företag har tidsbefraktat (hyrt).

Utgifter inom utrikessjöfarten

De kostnader som företag med utrikessjöfart betalar till utlandet. Kostnaderna omfattar de bränslekostnader, hamnkostnader, restaurang- och butiksanskaffningar, reparationskostnader, försäkringar, tidsbefraktningskostnader samt övriga trafikkostnader (t.ex. lotsningsavgifter, bevakningskostnader och besiktningsavgifter) som företagen betalar till utlandet. Kostnaderna omfattar både de finländska fartygens och de tidsbefraktade utländska fartygens kostnader till utlandet.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten [e-publikation].
ISSN=1799-3326. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mltm/kas_sv.html