Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

I statistiken över inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten har statistikproduktion upphört (19.12.2014)
Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i oktober år 2014. Mer information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015 .

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten [e-publikation].
ISSN=1799-3326. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mltm/index_sv.html