Beskrivning

Statistikhelheten avseende skogsskydd innehåller uppgifter om lagstadgade skyddsområden och skyddade mångfaldsobjekt i ekonomiskogar samt skogar som stöder skydd av naturvärden i Finland enligt landskap, mark- och skyddsklassificering samt områdestyp.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogsskydd [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/metsu/meta_sv.html