Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Skogen som investeringsobjekt

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Skogen som investeringsobjekt
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: I statistiken presenteras resultat från beräkningarna av placeringsintäkterna. Med hjälp av beräkningarna kan man jämföra skogsbrukets (virkesproduktionens) avkastning med avkastningen av bostadsaktier, skogsindustriaktier och alla aktier samt med avkastningen av statens obligationer. Tidsserien börjar år 1972.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: skogsbruket, virkesproduktionen, investering, lönsamhet.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogen som investeringsobjekt [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mesij/index_sv.html