Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.9.2021

I augusti 2021 registrerades 7 904 nya personbilar

I augusti 2021 registrerades 13 865 nya fordon, av vilka 9 328 var bilar. Första registreringarna minskade med 1,3 procent från motsvarande månad året innan. I augusti registrerades 7 904 nya personbilar, vilket är 6,9 procent mindre än i fjol. Av personbilarna var 10,1 procent eldrivna bilar och 17,9 procent laddbara hybrider. Totalt registrerades 2 218 av dem, vilket är 51,6 procent fler än förra året. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-augusti 2021 registrerades 129 523 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 10,6 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 72 124, vilket var 11,0 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-augusti var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2021, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Nico Maunula 029 551 3526, Sami Lahtinen 029 551 3207, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (158,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. augusti 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2021/08/merek_2021_08_2021-09-06_tie_001_sv.html