Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.5.2021

I april 2021 registrerades 8 840 nya personbilar

I april 2021 registrerades 17 623 nya fordon, av vilka 10 241 var bilar. Första registreringarna ökade med 35,1 procent från motsvarande månad året innan. I april registrerades 8 840 nya personbilar, vilket är 47,8 procent mer än i fjol, men jämfört med april 2019 minskade registreringarna 9,3 procent. Av personbilarna var 6,9 procent eldrivna bilar och 24,1 procent laddbara hybrider. Totalt registrerades 2 746 av dem, vilket är 187 procent fler än förra året. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-april 2021 registrerades 64 852 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 11,3 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 36 819, vilket var 7,5 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-april var Toyota, Skoda och Volkswagen.


Källa: Statistik över första registreringar 2021, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Nico Maunula 029 551 3526, Sami Lahtinen 029 551 3207, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (159,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. april 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2021/04/merek_2021_04_2021-05-06_tie_001_sv.html