Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Produktionen av kostnadsindexet för skogsmaskiner och skogsbilar i form av allmän samhällsstatistik upphör

Produktionen av kostnadsindexet för skogsmaskiner och skogsbilar i form av allmän samhällsstatistik läggs ned. De senaste uppgifterna som gäller år 2014 har offentliggjorts 19.1.2015. Uppgifterna i kostnadsindexet för skogsmaskiner och skogsbilar kan även fortsättningsvis beställas som en avgiftsbelagd produkt.

Mera information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015 och via e-postadressen kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi.


Senast uppdaterad 19.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för skogsmaskiner och skogsbilar [e-publikation].
ISSN=2342-3595. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mekki/mekki_2015-01-19_uut_001_sv.html