Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2021

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 106 64 963 41,6 17,2 63,64
Fasta Finland 1 080 64 163 41,9 17,4 63,65
Nyland 162 18 898 41,7 19,0 64,64
Egentliga Finland 77 3 933 35,5 13,7 63,41
Satakunta 39 1 360 27,3 6,7 63,05
Egentliga Tavastland 26 1 471 25,5 10,2 48,79
Birkaland 69 4 703 42,1 18,4 65,34
Päijänne-Tavastland 34 1 965 29,5 12,3 50,81
Kymmenedalen 25 1 022 23,7 2,1 69,62
Södra Karelen 32 1 856 30,9 7,5 51,75
Södra Savolax 61 1 757 30,7 5,2 54,19
Norra Savolax 47 2 473 33,7 10,4 55,37
Norra Karelen 48 1 417 38,3 9,2 60,55
Mellersta Finland 44 3 011 35,7 9,4 48,39
Södra Österbotten 47 1 847 31,6 12,8 44,86
Österbotten 24 1 463 30,1 10,3 61,35
Mellersta Österbotten 15 514 28,9 7,5 68,80
Norra Österbotten 104 4 865 46,0 12,4 50,72
Kajanaland 35 2 060 47,5 7,4 48,93
Lappland 191 9 548 62,2 38,1 76,11
Åland 26 800 17,4 3,6 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2021, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/12/matk_2021_12_2022-01-27_tau_001_sv.html