Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-november 2021

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 11 725 583 18,0 10 535 143 29,0 1 190 440 -32,8
Fasta Finland 11 571 938 17,5 10 410 309 28,7 1 161 629 -34,0
Nyland 2 818 669 26,0 2 190 415 36,6 628 254 -1,0
Esbo 277 861 48,8 216 039 61,5 61 822 16,8
Helsingfors 1 727 814 25,2 1 317 031 41,5 410 783 -8,7
Vanda 438 880 23,2 310 430 21,1 128 450 28,8
Egentliga Finland 820 968 24,5 767 702 27,2 53 266 -4,5
Åbo 588 440 25,8 542 316 27,5 46 124 8,5
Satakunta 239 480 20,1 217 420 19,6 22 060 25,1
Björneborg 139 820 21,6 131 068 22,8 8 752 7,0
Egentliga Tavastland 243 564 22,9 234 422 22,7 9 142 28,3
Tavastehus 144 057 28,0 139 915 29,4 4 142 -6,3
Birkaland 1 004 214 24,0 944 277 26,1 59 937 -1,5
Tammerfors 801 357 21,5 745 661 23,3 55 696 1,5
Päijänne-Tavastland 300 608 30,4 279 001 37,0 21 607 -19,6
Lahtis 174 809 23,7 157 078 30,5 17 731 -15,3
Kymmenedalen 163 011 21,5 151 897 28,9 11 114 -31,9
Kouvola 84 784 37,0 79 916 42,3 4 868 -15,0
Södra Karelen 396 224 1,5 383 308 12,2 12 916 -73,6
Villmanstrand 244 027 -2,1 238 794 4,4 5 233 -74,7
Södra Savolax 349 000 24,2 340 916 27,0 8 084 -35,5
S:t Michel 116 354 19,6 112 128 22,6 4 226 -27,0
Norra Savolax 555 262 20,6 532 813 22,5 22 449 -12,0
Kuopio 390 861 22,6 374 515 23,2 16 346 10,1
Norra Karelen 285 359 13,6 274 195 18,8 11 164 -45,2
Joensuu 115 309 3,2 108 705 10,4 6 604 -50,4
Mellersta Finland 704 153 21,7 674 323 25,3 29 830 -26,3
Jyväskylä 343 436 22,1 326 109 22,8 17 327 10,9
Södra Österbotten 442 769 26,3 428 120 26,0 14 649 36,4
Seinäjoki 132 450 19,8 128 314 20,0 4 136 12,1
Österbotten 275 933 44,6 248 350 48,3 27 583 18,2
Vasa 209 207 58,4 194 038 60,6 15 169 34,5
Mellersta Österbotten 79 377 13,6 75 479 13,9 3 898 8,0
Karleby 72 654 13,8 69 688 14,7 2 966 -4,8
Norra Österbotten 1 000 980 17,3 953 313 27,5 47 667 -54,9
Kuusamo 295 569 15,2 283 414 34,7 12 155 -73,7
Uleåborg 404 028 14,1 383 264 20,0 20 764 -40,6
Kajanaland 755 058 12,5 729 905 14,3 25 153 -22,9
Kajana 88 154 29,3 79 276 25,4 8 878 78,3
Sotkamo 627 297 9,0 611 894 10,9 15 403 -34,1
Lappland 1 137 309 -11,4 984 453 47,9 152 856 -75,3
Rovaniemi 291 049 -16,1 229 252 39,5 61 797 -66,2
Åland 153 645 70,9 124 834 60,4 28 811 137,8
Mariehamn 116 171 71,8 95 008 64,3 21 163 115,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2021, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-november 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/11/matk_2021_11_2021-12-23_tau_008_sv.html