Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2021

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 607 51 219 37,6 -3,6 98,58 37,04
Fasta Finland 595 50 544 37,5 -3,8 98,57 36,99
Nyland 113 15 394 31,3 -8,5 94,09 29,47
    Esbo 12 1 243 41,4 -3,1 63,99 26,51
    Helsingfors 54 9 992 27,9 -12,0 96,66 27,00
    Vanda 10 2 203 37,8 -5,5 93,97 35,49
Egentliga Finland 42 2 966 45,8 -1,1 106,14 48,65
    Åbo 21 2 048 47,4 -4,0 105,21 49,90
Satakunta 23 1 010 46,8 8,3 104,94 49,09
    Björneborg 7 495 50,7 7,1 106,77 54,18
Egentliga Tavastland 16 1 303 28,2 -1,1 88,66 25,03
    Tavastehus 6 615 36,9 -1,6 93,60 34,57
Birkaland 42 3 499 44,8 0,0 105,21 47,14
    Tammerfors 26 2 763 47,0 -1,9 106,26 49,98
Päijänne-Tavastland 14 1 662 30,9 -1,6 85,55 26,41
    Lahtis 7 964 32,4 -1,5 83,57 27,05
Kymmenedalen 14 840 37,4 -4,8 103,78 38,77
    Kouvola 7 395 39,7 -7,0 95,16 37,77
Södra Karelen 14 1 455 40,8 -0,4 100,51 41,01
    Villmanstrand 6 844 45,0 -0,5 100,40 45,22
Södra Savolax 24 1 330 48,5 4,8 111,93 54,34
    S:t Michel 7 548 39,6 2,7 97,08 38,41
Norra Savolax 27 2 214 42,1 1,9 102,14 42,96
    Kuopio 14 1 362 46,6 2,3 108,82 50,66
Norra Karelen 20 1 011 50,0 4,9 104,88 52,47
    Joensuu 5 418 56,4 4,2 105,04 59,27
Mellersta Finland 23 2 553 38,9 -1,6 99,65 38,74
    Jyväskylä 12 1 356 42,2 -6,1 98,73 41,62
Södra Österbotten 23 1 553 43,6 3,1 84,45 36,79
    Seinäjoki 6 605 41,5 2,3 101,81 42,21
Österbotten 22 1 361 38,2 4,5 92,09 35,20
    Vasa 9 925 40,2 4,1 90,56 36,40
Mellersta Österbotten 10 460 35,6 3,9 93,29 33,26
    Karleby 5 355 41,5 4,5 95,09 39,49
Norra Österbotten 52 3 583 44,8 -1,4 99,97 44,74
    Kuusamo 13 876 42,4 0,7 104,29 44,27
    Uleåborg 10 1 414 49,7 -9,5 104,10 51,74
Kajanaland 19 1 837 52,6 3,3 85,14 44,79
    Kajana 5 392 47,6 2,9 86,99 41,41
    Sotkamo 6 1 192 59,5 4,4 83,64 49,77
Lappland 95 6 514 29,3 -13,4 104,59 30,65
    Rovaniemi 17 1 518 28,8 -17,5 101,59 29,27
Åland 13 675 41,1 14,7 . .
    Mariehamn 6 465 45,4 11,0 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2021, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/09/matk_2021_09_2021-10-28_tau_006_sv.html