Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, september 2021

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 596 798 28,9 1 390 373 21,3 206 425 123,9
Fasta Finland 1 570 491 28,0 1 375 033 20,9 195 458 119,4
Nyland 350 331 59,2 247 536 35,7 102 795 172,5
Egentliga Finland 86 520 15,8 78 476 11,9 8 044 75,5
Satakunta 31 075 27,5 27 978 22,3 3 097 108,0
Egentliga Tavastland 28 892 17,4 27 590 16,1 1 302 54,4
Birkaland 119 642 32,0 110 210 30,6 9 432 49,8
Päijänne-Tavastland 44 090 44,9 41 420 43,0 2 670 81,1
Kymmenedalen 20 789 1,8 19 203 1,7 1 586 3,7
Södra Karelen 46 366 0,2 43 728 1,3 2 638 -16,0
Södra Savolax 45 626 22,3 40 057 17,2 5 569 78,2
Norra Savolax 61 959 5,6 58 887 2,7 3 072 129,1
Norra Karelen 40 633 4,4 39 050 2,7 1 583 75,5
Mellersta Finland 80 272 35,3 72 949 25,9 7 323 431,0
Södra Österbotten 62 129 13,2 53 882 9,9 8 247 41,3
Österbotten 29 739 66,5 25 986 61,5 3 753 111,6
Mellersta Österbotten 13 841 29,1 10 447 1,3 3 394 727,8
Norra Österbotten 162 271 11,3 155 450 12,0 6 821 -2,4
Kajanaland 80 075 9,2 76 809 7,1 3 266 99,4
Lappland 266 241 34,4 245 375 29,5 20 866 142,2
Åland 26 307 124,3 15 340 77,9 10 967 253,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2021, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, september 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/09/matk_2021_09_2021-10-28_tau_003_sv.html