Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2021

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 241 67 422 44,5 8,3 57,12
Fasta Finland 1 173 65 852 44,9 8,2 57,12
Nyland 165 19 201 40,2 9,8 64,91
Egentliga Finland 92 4 000 44,6 5,2 59,13
Satakunta 43 1 495 44,8 10,8 65,70
Egentliga Tavastland 29 1 500 35,5 6,8 51,94
Birkaland 74 4 659 51,5 15,6 66,41
Päijänne-Tavastland 37 2 148 40,0 8,7 55,69
Kymmenedalen 25 1 029 44,3 2,8 67,12
Södra Karelen 32 1 880 50,4 2,5 56,39
Södra Savolax 69 1 928 45,4 7,5 55,31
Norra Savolax 51 2 599 49,8 8,0 59,27
Norra Karelen 52 1 512 48,6 6,7 61,81
Mellersta Finland 52 3 157 46,1 8,3 56,12
Södra Österbotten 52 1 959 42,1 4,3 39,81
Österbotten 30 1 588 42,9 15,2 60,15
Mellersta Österbotten 18 558 45,2 6,2 53,70
Norra Österbotten 109 5 000 53,6 7,0 49,71
Kajanaland 40 2 103 56,4 4,8 49,34
Lappland 203 9 536 44,2 8,3 48,20
Åland 68 1 570 28,1 12,7 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2021, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/09/matk_2021_09_2021-10-28_tau_001_sv.html