Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, juli 2021

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 214 764 36,3 2 091 405 35,6 123 359 48,8
Fasta Finland 2 180 104 36,9 2 058 756 36,2 121 348 49,5
Nyland 481 088 80,8 414 205 80,7 66 883 81,4
    Esbo 37 494 136,6 31 758 157,5 5 736 63,3
    Helsingfors 322 747 90,6 275 147 91,3 47 600 86,6
    Vanda 53 498 87,6 42 601 87,6 10 897 87,7
Egentliga Finland 183 048 35,3 177 290 35,5 5 758 29,5
    Åbo 133 026 36,9 128 399 36,5 4 627 46,4
Satakunta 57 593 23,5 56 156 23,8 1 437 10,9
    Björneborg 35 171 19,9 34 668 21,1 503 -27,1
Egentliga Tavastland 50 579 40,0 49 651 39,7 928 58,1
    Tavastehus 31 351 42,8 30 928 43,3 423 13,4
Birkaland 215 439 32,8 208 450 33,6 6 989 11,8
    Tammerfors 169 858 37,9 163 501 39,0 6 357 15,6
Päijänne-Tavastland 51 670 97,9 48 786 97,4 2 884 106,0
    Lahtis 26 118 56,1 24 059 55,4 2 059 65,0
Kymmenedalen 34 245 35,6 33 342 41,7 903 -47,6
    Kouvola 17 423 35,2 17 104 41,6 319 -60,6
Södra Karelen 92 216 8,3 89 579 6,1 2 637 277,3
    Villmanstrand 53 682 1,1 52 906 0,4 776 101,6
Södra Savolax 84 600 17,9 82 707 16,8 1 893 102,5
    S:t Michel 28 165 21,4 27 262 20,4 903 59,3
Norra Savolax 107 348 17,4 104 012 16,0 3 336 95,5
    Kuopio 76 600 13,5 75 350 13,4 1 250 22,4
Norra Karelen 53 113 8,4 51 176 7,4 1 937 45,6
    Joensuu 18 398 1,1 17 590 -0,1 808 37,2
Mellersta Finland 127 647 30,3 125 282 29,7 2 365 77,7
    Jyväskylä 71 053 34,7 69 408 34,1 1 645 67,0
Södra Österbotten 104 754 19,6 102 126 18,3 2 628 101,4
    Seinäjoki 31 279 41,4 30 982 41,5 297 31,4
Österbotten 71 590 49,2 66 661 49,8 4 929 42,2
    Vasa 58 362 56,4 56 052 54,1 2 310 147,3
Mellersta Österbotten 17 421 45,2 17 081 46,7 340 -4,0
    Karleby 16 112 42,8 15 851 44,3 261 -14,1
Norra Österbotten 178 883 33,7 173 550 36,6 5 333 -20,7
    Kuusamo 41 532 23,1 41 081 22,8 451 58,8
    Uleåborg 75 031 26,4 71 868 31,5 3 163 -32,7
Kajanaland 109 045 9,5 107 578 9,2 1 467 33,1
    Kajana 16 030 35,1 15 087 31,9 943 121,4
    Sotkamo 83 913 3,1 83 496 3,0 417 9,2
Lappland 159 825 34,5 151 124 38,4 8 701 -10,0
    Rovaniemi 39 834 24,2 36 609 26,2 3 225 5,5
Åland . . . . . .
    Mariehamn . . . . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2021, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, juli 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/07/matk_2021_07_2021-08-26_tau_007_sv.html