Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-april 2021

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 574 47 724 25,7 -17,7 94,94 24,38
Fasta Finland 567 47 305 25,8 -17,9 94,94 24,49
Nyland 103 13 278 20,7 -27,6 87,66 18,19
    Esbo 12 1 025 33,2 -13,4 56,50 18,76
    Helsingfors 48 8 398 17,4 -34,0 92,87 16,17
    Vanda 10 2 026 29,0 -23,0 91,60 26,53
Egentliga Finland 38 2 898 24,3 -16,7 87,02 21,12
    Åbo 21 2 076 24,0 -22,0 87,28 20,95
Satakunta 22 1 011 24,4 -4,9 93,23 22,71
    Björneborg 7 553 21,4 -9,7 93,14 19,94
Egentliga Tavastland 16 1 254 15,4 -13,1 76,99 11,89
    Tavastehus 7 626 21,0 -15,4 82,49 17,31
Birkaland 40 3 180 26,0 -17,8 92,65 24,08
    Tammerfors 25 2 564 27,0 -21,3 93,62 25,30
Päijänne-Tavastland 14 1 536 20,7 -11,3 82,87 17,16
    Lahtis 7 959 23,7 -11,1 80,04 19,00
Kymmenedalen 13 797 22,9 -8,8 97,54 22,34
    Kouvola 6 377 27,1 -10,2 95,20 25,81
Södra Karelen 14 1 444 22,0 -10,0 90,49 19,92
    Villmanstrand 6 842 23,9 -11,5 88,87 21,22
Södra Savolax 20 1 122 32,9 -1,8 94,88 31,21
    S:t Michel 7 515 24,4 -9,7 85,17 20,76
Norra Savolax 27 2 210 27,1 -10,0 97,63 26,45
    Kuopio 14 1 351 30,7 -10,2 103,41 31,77
Norra Karelen 19 952 32,8 -5,7 99,65 32,73
    Joensuu 5 372 36,8 -11,3 98,25 36,18
Mellersta Finland 22 2 478 27,8 -11,9 99,47 27,60
    Jyväskylä 12 1 279 25,8 -20,1 92,81 23,91
Södra Österbotten 21 1 365 28,2 -6,9 72,64 20,49
    Seinäjoki 5 521 28,0 -8,5 99,32 27,81
Österbotten 21 1 287 20,7 -10,1 85,92 17,82
    Vasa 8 858 22,2 -13,3 84,49 18,75
Mellersta Österbotten 10 449 24,7 -2,0 90,68 22,39
    Karleby 5 345 28,4 -3,2 92,53 26,30
Norra Österbotten 53 3 547 35,1 -9,5 101,30 35,54
    Kuusamo 13 884 43,2 -5,7 121,08 52,36
    Uleåborg 10 1 412 36,1 -21,8 93,15 33,62
Kajanaland 19 1 829 49,8 2,7 82,87 41,24
    Kajana 6 416 37,3 -2,4 84,43 31,50
    Sotkamo 6 1 188 59,0 5,5 81,36 47,98
Lappland 96 6 671 25,4 -31,3 119,59 30,37
    Rovaniemi 17 1 508 21,3 -39,7 118,67 25,33
Åland 7 419 12,2 -3,4 . .
    Mariehamn 4 330 13,5 -11,0 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2021, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-april 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/04/matk_2021_04_2021-05-27_tau_006_sv.html