Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2021

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 016 55 912 26,4 13,4 49,40
Fasta Finland 1 004 55 426 26,5 13,3 49,40
Nyland 133 14 899 24,3 3,9 55,13
Egentliga Finland 78 3 592 20,5 6,2 53,52
Satakunta 37 1 261 26,2 14,3 69,36
Egentliga Tavastland 23 1 339 15,5 -0,2 48,53
Birkaland 62 3 588 24,8 11,7 50,69
Päijänne-Tavastland 34 1 735 19,1 8,0 41,40
Kymmenedalen 23 998 19,6 3,0 68,55
Södra Karelen 31 1 792 18,8 10,6 56,80
Södra Savolax 62 1 623 30,1 20,4 47,45
Norra Savolax 46 2 445 24,6 13,8 54,40
Norra Karelen 44 1 179 26,4 14,0 56,28
Mellersta Finland 40 2 785 26,2 12,1 42,22
Södra Österbotten 40 1 554 27,8 16,1 40,47
Österbotten 23 1 021 26,9 14,9 59,80
Mellersta Österbotten 15 498 25,0 12,5 69,36
Norra Österbotten 105 4 739 33,0 23,8 43,02
Kajanaland 36 2 047 44,8 32,3 45,35
Lappland 172 8 331 30,2 21,5 46,07
Åland 12 486 11,7 7,4 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2021, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/04/matk_2021_04_2021-05-27_tau_001_sv.html