Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.3.2021

Inhemska turisters övernattningar minskade med 32 procent i februari 2021

Övernattningarna av finländska turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland minskade med 32,1 procent från året innan. För dem bokfördes 0,84 miljoner övernattningsdygn i februari 2021. Utanför huvudstadsregionen minskade de inhemska övernattningarna med 25,4 procent men I huvudstadsregionen minskade de dock med 58,5 procent. Utländska turisters övernattningar minskade med 90,3 från året innan och för dem statistikfördes 55 000 övernattningar. Totalt bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 0,90 miljoner övernattningsdygn, vilket var 51,3 procent färre än i februari 2020. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Förändring i övernattningar i februari 2021/2020, %

Förändring i övernattningar i februari 2021/2020, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (308,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/02/matk_2021_02_2021-03-25_tie_001_sv.html