Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-februari 2021

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 585 515 -55,0 1 474 313 -32,9 111 202 -91,6
Fasta Finland 1 581 409 -54,9 1 471 183 -32,9 110 226 -91,6
Nyland 285 325 -70,2 239 173 -57,7 46 152 -88,2
Egentliga Finland 73 753 -48,4 70 424 -41,8 3 329 -84,9
Satakunta 22 035 -38,8 19 855 -33,0 2 180 -65,9
Egentliga Tavastland 25 001 -48,4 24 492 -45,6 509 -85,0
Birkaland 115 026 -49,5 110 077 -43,9 4 949 -84,4
Päijänne-Tavastland 46 869 -44,0 41 352 -38,4 5 517 -66,6
Kymmenedalen 16 456 -40,6 14 423 -29,1 2 033 -72,5
Södra Karelen 51 069 -50,5 49 670 -18,3 1 399 -96,7
Södra Savolax 43 833 -34,3 42 964 -13,5 869 -94,9
Norra Savolax 71 142 -46,3 69 678 -37,2 1 464 -93,2
Norra Karelen 37 464 -41,0 36 332 -31,3 1 132 -89,4
Mellersta Finland 107 981 -37,2 104 417 -26,0 3 564 -88,4
Södra Österbotten 43 224 -44,0 41 869 -42,6 1 355 -67,6
Österbotten 19 537 -52,9 17 860 -46,1 1 677 -79,7
Mellersta Österbotten 9 480 -35,4 9 124 -28,2 356 -82,0
Norra Österbotten 225 596 -32,1 217 553 -9,1 8 043 -91,3
Kajanaland 135 977 -26,0 128 482 -19,4 7 495 -69,2
Lappland 251 641 -68,5 233 438 9,0 18 203 -96,9
Åland 4 106 -68,6 3 130 -51,9 976 -85,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2021, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-februari 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/02/matk_2021_02_2021-03-25_tau_004_sv.html