Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2021

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 005 56 379 26,0 -25,4 50,34
Fasta Finland 996 55 966 26,0 -25,8 50,34
Nyland 140 14 822 22,5 -36,9 53,15
Egentliga Finland 69 3 492 22,8 -22,9 53,36
Satakunta 35 1 246 20,8 -10,6 62,05
Egentliga Tavastland 24 1 385 17,1 -14,6 43,30
Birkaland 62 3 634 30,3 -21,7 47,73
Päijänne-Tavastland 34 1 722 25,4 -13,7 49,36
Kymmenedalen 23 937 22,6 -13,0 74,88
Södra Karelen 31 1 793 26,7 -16,9 45,34
Södra Savolax 61 1 681 26,4 -10,3 52,00
Norra Savolax 46 2 371 27,5 -18,3 55,54
Norra Karelen 43 1 171 32,0 -11,1 58,24
Mellersta Finland 42 2 847 28,9 -18,3 42,73
Södra Österbotten 41 1 560 25,7 -13,0 40,98
Österbotten 24 1 382 19,2 -16,5 64,51
Mellersta Österbotten 14 482 23,8 -11,0 61,71
Norra Österbotten 106 4 872 34,2 -16,1 44,92
Kajanaland 34 2 008 45,8 -11,1 43,94
Lappland 170 8 566 23,6 -40,4 54,34
Åland 10 413 15,0 -1,1 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2021, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/02/matk_2021_02_2021-03-25_tau_002_sv.html