Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Kostnadsindexet för anläggningsmaskiner (MARKKI) beskriver förändringar i priserna för kostnadsfaktorer med anknytning till användningen och innehavet av anläggningsmaskiner för jordbyggnad. Indextalen produceras för anläggningsmaskiner och underhållsmaskiner. Ett index tas också fram för fordonskranar. Indextalen fås också med indelning efter kostnadsfaktor.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för anläggningsmaskiner [e-publikation].
ISSN=2342-3579. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/markki/meta_sv.html