Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Produktionen av kostnadsindexet för anläggningsmaskiner i form av allmän samhällsstatistik upphör

Produktionen av kostnadsindexet för anläggningsmaskiner i form av allmän samhällsstatistik läggs ned. De senaste uppgifterna som gäller år 2014 har offentliggjorts 19.1.2015. Uppgifterna i kostnadsindexet för anläggningsmaskiner kan även fortsättningsvis beställas som en avgiftsbelagd produkt.

Mera information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015 och via e-postadressen kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi.


Senast uppdaterad 19.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för anläggningsmaskiner [e-publikation].
ISSN=2342-3579. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/markki/markki_2015-01-19_uut_001_sv.html