Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Uppgifterna i jordbyggnadskostnadsindexet har korrigerats

Uppgifterna i jordbyggnadskostnadsindexet har korrigerats för februari 2021 på grund av ett fel i beräkningsprocessen. Uppgifterna för februari har beräknats på basis av material som delvis inte uppdaterats. Databaskuberna har korrigerats med uppdaterat material 23.4.2021 i samband med offentliggörandet för mars. Offentliggörandet för februari och tabellbilagorna har korrigerats 24.6.2021 för att motsvara uppgifterna i databaskuberna.

Mera information: kui.tilastokeskus@stat.fi


Senast uppdaterad 24.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/maku_2021-06-24_uut_001_sv.html