Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, februari 2022

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 117,6 1,5 9,3
Geokonstruktioner 117,7 1,0 9,2
Markkonstruktioner 111,0 0,1 6,0
Bergkonstruktioner 110,6 0,9 6,8
Beläggningar 144,9 5,6 18,5
Kommunaltekniska system 116,6 1,8 8,4
Betongkonstruktioner 115,7 0,7 10,7
Tekniska och andra system 111,5 0,2 8,2
Krossarbeten 1) 119,4 1,4 11,3
Vägunderhåll 1) 109,2 1,1 4,1
Gatuunderhåll 1) 111,5 0,8 4,8
Banunderhåll 1) 109,5 0,2 4,1
Underhåll, totalt 1) 110,2 0,8 4,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2022, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, februari 2022 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2022/02/maku_2022_02_2022-03-23_tau_001_sv.html