Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, januari 2022

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 115,9 1,8 10,6
Geokonstruktioner 116,5 2,3 9,4
Markkonstruktioner 110,9 3,2 6,9
Bergkonstruktioner 109,5 1,9 6,5
Beläggningar 137,2 -0,3 25,5
Kommunaltekniska system 114,6 1,6 9,2
Betongkonstruktioner 114,9 0,1 10,8
Tekniska och andra system 111,3 2,7 8,3
Krossarbeten 1) 117,7 5,5 10,8
Vägunderhåll 1) 108,0 1,7 4,5
Gatuunderhåll 1) 110,6 2,1 5,4
Banunderhåll 1) 109,3 1,6 4,4
Underhåll, totalt 1) 109,4 1,8 4,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.02.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2022, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, januari 2022 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2022/01/maku_2022_01_2022-02-23_tau_001_sv.html