Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, juli

Publicerad: 23.6.2021

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 8,6 procent i maj från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 8,6 procent från maj år 2020 till maj år 2021. Årsförändringen varierade efter delindex från 35,3 procent för beläggningar till 1,3 procent för bergkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, maj 2021

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 108,1 8,6
Geokonstruktioner 108,5 5,3
Markkonstruktioner 105,0 4,7
Bergkonstruktioner 104,0 1,3
Beläggningar 121,8 35,3
Kommunaltekniska system 107,7 8,5
Betongkonstruktioner 106,5 4,1
Tekniska och andra system 104,2 1,9
Krossarbeten 1) 107,5 6,1
Vägunderhåll 1) 105,0 3,4
Gatuunderhåll 1) 106,7 3,5
Banunderhåll 1) 105,3 2,6
Underhåll, totalt 1) 105,8 3,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Joackim Raikamo 029 551 3761, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (229,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2021/05/maku_2021_05_2021-06-23_tie_001_sv.html