Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, juli

Publicerad: 24.6.2019

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,1 procent i maj från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 4,1 procent från maj år 2018 till maj år 2019. Årsförändringen varierade efter delindex från 1,4 procent för tekniska och andra system till 10,5 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, maj 2019

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 106,7 4,1
Geokonstruktioner 106,8 3,0
Markkonstruktioner 104,0 3,4
Bergkonstruktioner 102,8 2,4
Beläggningar 121,0 10,5
Kommunaltekniska system 106,3 3,5
Betongkonstruktioner 104,0 2,2
Tekniska och andra system 102,2 1,4
Krossarbeten 1) 106,3 2,2
Vägunderhåll 1) 103,4 2,7
Gatuunderhåll 1) 104,0 2,2
Banunderhåll 1) 103,1 1,0
Underhåll, totalt 1) 103,6 2,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Haapala 029 551 3075, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 24.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2019/05/maku_2019_05_2019-06-24_tie_001_sv.html