Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, mars

Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100

Index 2005=100 Indextal 2016:02 2016:01 2015:02 2016:01 - 2016:02 % 2015:02 - 2016:02 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 130,9 131,5 133,9 -0,5 -2,2
Geokonstruktioner 124,8 124,7 123,9 0,0 0,7
Markkonstruktioner 133,6 133,8 136,5 -0,1 -2,1
Bergkonstruktioner 136,0 136,1 137,5 -0,1 -1,1
Beläggningar 118,3 121,4 131,5 -2,6 -10,0
Kommunaltekniska system 131,0 131,8 131,9 -0,6 -0,7
Betongkonstruktioner 135,9 136,1 135,8 -0,1 0,1
Övriga tekniska system 120,8 120,8 121,9 -0,0 -0,9
Krossarbeten 1) 126,1 126,5 131,2 -0,3 -4,0
Underhåll 1) 134,7 134,9 137,2 -0,1 -1,8
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.03.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2016, Tabellbilaga 3. Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/02/maku_2016_02_2016-03-23_tau_003_sv.html