Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, februari

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2016:02 2016:01 2015:02 2016:01 - 2016:02 % 2015:02 - 2016:02 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 107,2 107,7 109,7 -0,5 -2,2
Geokonstruktioner 109,7 109,7 108,9 0,0 0,7
Markkonstruktioner 110,2 110,4 112,6 -0,1 -2,1
Bergkonstruktioner 113,4 113,5 114,7 -0,1 -1,1
Beläggningar 87,0 89,3 96,7 -2,6 -10,0
Kommunaltekniska system 109,9 110,6 110,7 -0,6 -0,7
Betongkonstruktioner 113,6 113,7 113,5 -0,1 0,1
Tekniska och andra system 105,1 105,1 106,1 -0,0 -0,9
Krossarbeten 1) 106,4 106,8 110,8 -0,3 -4,0
Vägunderhåll 1) 110,5 110,6 112,5 -0,1 -1,8
Gatuunderhåll 1) 110,2 110,3 112,5 -0,1 -2,0
Banunderhåll 1) 109,4 109,6 111,6 -0,2 -1,9
Underhåll, totalt 1) 110,1 110,3 112,3 -0,1 -1,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.03.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2016, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2016/02/maku_2016_02_2016-03-23_tau_001_sv.html