Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Barnbidraget är en av de lagstadgade förmåner genom vilka samhället strävar efter att jämna ut de kostnader som barnfamiljer har. Barnbidrag betalas för alla barn under 17 år som är bosatta i Finland. Statistiken över barnbidrag beskriver det barnbidrag som FPA betalar ut. Där presenteras statistik över de familjer och barn som har fått barnbidrag samt över utbetalda barnbidrag.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Barnbidrag [e-publikation].
Helsinki: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 1.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llisa/meta_sv.html