Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken över kreditkort omfattar uppgifter om antalet kreditkortskonton, kortförsäljning, kortkrediter, kreditförluster, räntor och tilläggsavgifter, betalningsstörningar på kreditkorten och betalningstransaktioner.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditkort [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkor/meta_sv.html