Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Aktivt kortkonto

Till aktiva kortkonton räknas alla konton som använts minst en gång under året.

Betaltidskort

Vid betalning med betaltidskort beviljas räntefri betalningstid, vanligen på mindre än två månader. Om kortet har både betaltids- och kreditegenskap klassificeras det till gruppen egentliga kreditkort.

Egentliga kreditkort

Egentliga kreditkort har en betaltid som kan variera flexibelt från en månad till flera år.Om kortet har både betaltids- och kreditegenskap klassificeras det till gruppen egentliga kreditkort.

Kortskuld

Det obetalda beloppet av en kreditkortsskuld vid årets slut. Inkluderar också obetalda räntor som kortbolaget lagt till skuldkapitalet.

Kortskuld

Det obetalda beloppet av en kreditkortsskuld vid årets slut. Inkluderar också obetalda räntor som kortbolaget lagt till skuldkapitalet.

Kreditkortsfordringar

Ett kreditinstituts kontokreditfordringar på kunder som ingått kreditkortavtal.

Kreditkortskredit

Det obetalda kapitalet av egentliga kreditkortskrediter (äkta kreditkortskrediter) och betaltidskrediter i slutet av kvartalet.

Specialkreditkort

Specialkreditkort är kreditkort som kan användas för betalning i namngivna butiker eller affärskedjor. Typiska specialkreditkort är oljebolagens kort.

Universalkreditkort

Universalkreditkort emitteras i huvudsak av bankernas finansieringsbolag och kan användas i så gott som alla butiker.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditkort [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkor/kas_sv.html