Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över kreditkort (2.4.2013)
Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över kreditkort. Uppgifter har årligen publicerats på statistikens webbsidor. De senaste uppgifterna gäller statistikåret 2011. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidorna. Uppgifter om kreditkort för statistikåret 2012 publiceras i fortsättningen som en del av statistiken över finansverksamhet.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditkort [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkor/index_sv.html