Kuvaus

Tilasto perustuu kuntien Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ilmoittamiin lapsen elatusta ja huoltoa koskeviin yhteenvetotietoihin. Tilastoa on tehty vuodesta 1970 lähtien. Vuodesta 1985 lähtien tilastoon on kerätty myös tietoja isyyden selvittämisestä ja vahvistamisesta sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Lapsen elatus ja huolto [verkkojulkaisu].
Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) [viitattu: 10.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lelahu/meta.html