Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Kostnadsindexet för busstrafik har reviderats

Kostnadsindexet för busstrafik har reviderats. Dess viktstruktur har justerats till att motsvara kostnadsstrukturen för år 2010 och basåret har ändrats till 2010. Totalindexen efter trafiktyp för basåren 2005=100 och 1990=100 förlängs genom kedjning. Kedjningsmånaden är december 2010. Framställningen av indexet, vars basår är 2000=100, har upphört.

I den nya viktstrukturen ökade bara avtalstrafikens andel av totalindexet jämfört med föregående index. Alla andra trafiktypers, dvs. stads-, reguljär-, snabbuss- och chartertrafikens, andel av totalindexet minskade. Den största förändringen jämfört med indexet 2005=100 är att trafikverken inte längre ingår i trafiktyperna utan i avtalstrafiken. I och med förändringen steg avtalstrafikens vikt från 30,9 till 41,4 procent.

Av kostnadsfaktorerna skedde de största förändringarna i löner, kapitalavskrivning, försäkringar, bränslen och smörjmedel samt allmänna kostnader. Lönernas andel steg från 27,6 till 29,4 procent. Kapitalavskrivningens andel är numera 8,1 procent, medan den tidigare var 9,5 procent. Försäkringarnas andel ökade med 0,4 procentenheter till 1,7 procent. Bränslenas och smörjmedlens andel minskade från 15,8 till 15,5 procent. De allmänna kostnadernas andel av de totala kostnaderna minskade med 0,3 procentenheter och var nu 14,2 procent.

 


Senast uppdaterad 21.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/lalki_2011-02-21_uut_001_sv.html