Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi on uudistettu

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi on uudistettu. Sen painorakenne on korjattu vastaamaan vuoden 2010 kustannusrakennetta ja perusvuodeksi on muutettu 2010. Perusvuosien 2005=100 ja 1990=100 liikennetyypittäisiä kokonaisindeksejä jatketaan ketjuttamalla. Ketjutuskuukausi on joulukuu 2010. Indeksin, jonka perusvuosi on 2000=100, laatiminen on lopetettu.

Uudessa painorakenteessa vain sopimusliikenteen osuus kokonaisindeksistä kasvoi edelliseen indeksiin verrattuna. Kaikkien muiden liikennetyyppien eli kaupunki-, vakiovuoro-, pikavuoro- sekä tilausliikenteen osuus kokonaisindeksistä pieneni. Suurin muutos 2005=100 indeksiin verrattuna on liikenne-laitosten poistaminen liikennetyypeistä ja sen liittäminen sopimusliikenteen yhteyteen. Muutoksen myötä sopimusliikenteen paino nousi 30,9 prosentista 41,4 prosenttiin.

Kustannustekijöistä suurimmat muutokset olivat palkoissa, pääoman poistossa, vakuutuksissa, poltto- ja voiteluaineissa sekä yleiskustannuksissa. Palkkojen osuus nousi 29,4 prosenttiin 27,6 prosentista. Pääoman poiston osuus on nykyisin 8,1 prosenttia, kun aiemmin se oli 9,5 prosenttia. Vakuutusten osuus kasvoi 0,4 prosenttiyksikköä 1,7 prosenttiin. Poltto- ja voitelu-aineiden osuus aleni 15,5 prosenttiin 15,8 prosentista. Yleiskustannusten osuus kokonaiskustannuksista pieneni 0,3 prosenttiyksiköllä ollen nyt 14,2 prosenttia.

 


Päivitetty 21.2.2011

Viittausohje:

Tilasto: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-379X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lalki/lalki_2011-02-21_uut_001.html