Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Kostnadsindexet för busstrafik har korrigerats för perioden augusti 2009 - februari 2010

Korrigeringarna syns som en ökning av indextalet för hela busstrafiken och en ökning av indextalet för avtalstrafiken. Också figurerna har korrigerats.

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09)1734 3564, kui.tilastokeskus@stat.fi


Senast uppdaterad 8.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/lalki_2010-04-08_uut_001_sv.html