Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.1.2015

Kostnaderna för busstrafiken sjönk med 1,0 procent i december från året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna för busstrafiken med 1,0 procent från december år 2013 till december år 2014. Förändringen på årsnivå varierade enligt trafiktyp från -1,7 procent för reguljärtrafik till -0,4 procent för avtalstrafik. Till minskningen av totalindexet bidrog billigare bränslen under året.

Årsförändringarna av alla kostnader för busstrafiken samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2010–12/2014

Årsförändringarna av alla kostnader för busstrafiken samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2010–12/2014

Detta är det sista offentliggörandet av kostnadsindexet för busstrafiken i form av allmän samhällsstatistik. Uppgifterna i kostnadsindexet för busstrafiken kan även fortsättningsvis beställas som en avgiftsbelagd produkt. Mera information finns på sidan Ändringar i denna statistik


Källa: Kostnadsindex för busstrafik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Piistari 029 551 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. december 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2014/12/lalki_2014_12_2015-01-19_tie_001_sv.html