Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.8.2014

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,9 procent i juli

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 0,9 procent från juli år 2013 till juli år 2014. Förändringen på årsnivå varierade enligt trafiktyp från 0,5 procent för stadstrafik och reguljärtrafik till 1,4 procent för avtalstrafik. Stegringen av totalindexet påverkades särskilt av att arbetskraftskostnaderna och allmänna kostnaderna steg under året.

Årsförändringarna av alla kostnader för busstrafiken samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2010–7/2014 , %

Årsförändringarna av alla kostnader för busstrafiken samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2010–7/2014 , %

Källa: Kostnadsindex för busstrafik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Piistari 029 551 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. juli 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2014/07/lalki_2014_07_2014-08-18_tie_001_sv.html