Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.5.2014

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 1,1 procent i april

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 1,1 procent från april år 2013 till april år 2014. Förändringen på årsnivå varierade enligt trafiktyp från 0,5 procent för stadstrafik till 1,6 procent för avtalstrafik. Stegringen av totalindexet påverkades särskilt av att lön och allmänna kostnaderna steg under året.

Årsförändringarna av alla kostnader för busstrafiken samt kostnader för bränslen och smörjmedel, %

Årsförändringarna av alla kostnader för busstrafiken samt kostnader för bränslen och smörjmedel, %

Källa: Kostnadsindex för busstrafik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. april 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2014/04/lalki_2014_04_2014-05-19_tie_001_sv.html