Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.4.2014

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,1 procent i mars

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 0,1 procent från mars år 2013 till mars år 2014. Förändringen på årsnivå varierade enligt trafiktyp från -0,2 procent för stads-, reguljär- och snabbturstrafik till 0,5 procent för chartertrafik. Stegringen av totalindexet påverkades särskilt av att ränte- och allmänna kostnaderna steg under året. Stegringen av kostnaderna dämpades särskilt av att bränslen och smörjmedel blev billigare.

Årsförändringarna av alla kostnader för busstrafiken samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2010–3/2014, %

Årsförändringarna av alla kostnader för busstrafiken samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2010–3/2014, %

Källa: Kostnadsindex för busstrafik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 17.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. mars 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2014/03/lalki_2014_03_2014-04-17_tie_001_sv.html