Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Kostnadsindex för busstrafik 2013, april

2013
april
Offentliggöranden