Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Kostnadsindex för busstrafik 2012, december

2012
december
Offentliggöranden