Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.12.2012

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 4,6 procent i november

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 4,6 procent från november år 2011 till november år 2012. Förändringen på årsnivå varierade enligt trafiktyp från 4,0 procent för chartertrafik till 5,0 procent för snabbturs- och reguljärtrafik. Stegringen av totalindexet påverkades särskilt av att bränslen och smörjmedel blev dyrare och att arbetskraftskostnaderna steg under året. Stegringen av kostnader dämpades av att räntekostnaderna sjönk.

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2008 - 11/2012, %

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2008 - 11/2012, %

Källa: Kostnadsindex för busstrafik 2012, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. november 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2012/11/lalki_2012_11_2012-12-17_tie_001_sv.html